keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Minkälaisilla askelilla Kiltaopeksi?

Tapio Hanhilammin / Asentajakilta ja Jari Välkkysen / Pintakilta näkemys siitä, mitä asioita pitää huolehtia kuntoon, jotta voi aloitta kiltakoulumaisen toiminnan omassa opiskelijaryhmässä.

Koko palettia ei kannata yrittää ottaa haltuun kerralla vaan valita sieltä omien vahvuuksien mukaiset alueet kiltakoulumaisen toiminnan aloittamiseen. Seuraavana vuonna näkee paremmin, mitä osia kannattaa seuraavaksi ottaa käyttöön. Kiltalogon saa käyttöönsä, kun
* käytössä on avoin oppimisympäristö
* jokainen opiskelija pitää (sähköistä) oppimispäiväkirjaa, josta kertyy myös osaamisen portfolio
* on ainakin askelmerkit siihen, miten vertaisoppiminen ja ammattitutorien toiminta käynnistetään
* ryhmän toimivuuteen ja positiiviseen ilmapiiriin panostetaan

Opettajan ja opettajatiimin tahto järjestää kiltakoulumaista opetusta on tärkeä - toimintakulttuurin muutokset vaativat ponnistuksia ja vahvan motivaation. Entisiin tapoihin ja tottumuksiin on paljon helpompi jämähtää. Myös opiskelijat ja vanhemmat voivat hämmentyä uudenlaisesta opiskelusta, joten kotiin on hyvä laittaa tiedote ja kertoa kiltamaisesta toimintatavasta vanhempainilloissa.

Kaikkien opettajien oman opetussunnitelman (OPS) tuntemus ja ymmärtäminen korostuvat, koska opiskelijan on otettava haltuun opetussuunnitelman mukaiset kokonaisuudet, vaikka ei opiskellakaan koko ajan perinteisen lukujärjestyksen mukaan vaan tehdään vaihtelevia asiakas- ja projektitöitä. Ammattitaitovaatimukset on hyvä purkaa työtehtävien tasolle. Vertaisoppimisessa opettajan tehtävänä on määritellä OPS:n mukaiset kokonaisuudet, jotka ammattitutorit ohjaavat. Arvioinnin läpinäkyvyys vaatii arviointikriteereiden hyvää tuntemusta.

Oppilaitosjohdon tuki tarvitaan opetusjärjestelyiden ja oppimisympäristön rakentamisen vuoksi. Suuria investointeja ei tarvita, mutta opettajan sitominen yhden ryhmän käyttöön koko opintojen ajaksi on usein työjärjestelynä uusi. Oman killan opettajat ympäri Suomen toimivat hyvänä verkostona paikallisten alan toimijoiden ja työnantajaverkoston lisäksi.

Opiskelijalähtöisellä asenteella opetukseen varmistetaan opiskelijan oman aktiviisuus ja motivaatio. Opettaja siirtyy valmentajan rooliin ja pysyy siellä, vaikka kiusaus palata "opettajan rooliin" kasvaa välillä suureksi. Menetelminä käytetään asiakas- ja projektitöistä tuttua ongelmaperusteista oppimista sekä pelillisyyttä. Tilaisuuden tullen lähdetään ulos luokkahuoneesta, oppilaitoksesta ja koko kampukselta.

Kiltaopettaja tarvitsee myös riittävän vahvan substanssiosaamisen, mutta myös asennetta näyttää opiskelijoille tarvittaessa oma tietämättömyys ja siihen liittyvä halu oppia. Oman alan osaamisen lisäksi opettajuuteen kuuluvat vahvat ryhmän ohjaamiseen liittyvä taidot. Ryhmähengen luomiseen panostetaan Kiltakoulujen orientoivalla jaksolla.

Sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita käytetään oppimisen renkinä:
- opettajat ylläpitävät wikiä tms. avointa sivustoa kirjojen ja monisteiden sijaan
- opiskelija dokumentoi oppimaansa kuvin, videoin ja tekstein omaan blogiinsa, jonne kertyvästä kokonaisuudesta muodostuu opinnäyte
- Facebookin suljettua ryhmää käytetään oppilaitoksessa tapahtuvan ryhmänohjauksen jatkeena. Sielläkin siis käyttäydytään toisia kunnioittavasti. 
- Facebookin kaikille näkyvillä sivuilla ryhmä tiedottaa toiminnastaan ja samalla markkinoi omaa alaa tuleville opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille.

Vaikka avoin toiminta netissä on keskeisessä roolissa, ei työssäoppimispaikkojen salaisuuksia vuodeta sinne. Opettajan netissä antama palaute on kannustavaa. Kielteinen palaute annetaan ja vaativat keskustelut käydään aina kasvotusten.

Mikä on Kiltapeda?

 

 
 
Näille sivuille rakentuu Kiltakoulujen pedagoginen selkäranka
Mitä kiltaope tekee toisin? Katso Popplet http://popplet.com/app/#/851251
 
Aiheita esitellään toiminnallisessa loppuseminaarissamme
Tampereella to 19.9.2013

Lisätietoja täältä:
 

 

keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

tiistai 12. maaliskuuta 2013