Tiimiopettajuus ja opettajaverkostot

Opettajatiimissä jokaisen pitää ymmärtää kokonaisuus, mutta kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, jos hyödynnetään jokaisen vahvuuksia. Tiimillä on oltava hyvä ymmärrys yhteisestä  päämäärästä ja sovitut toimintamenetelmät. Alussa on varattava aikaa pelisääntöjen tekemiselle ja toimintamenetelmistä sopimiselle. Järjestelyiden avulla tiimin jäsenten vahvuudet saadaan käyttöön. Tärkeää on opettajien keskinen luottamus: jokainen tekee parhaansa.


Miten kaikille mukana oleville opettajille saadaan opastus Kiltakoulu-menetelmien ja SOMEn käyttöön?
Alussa tarvitaan aikaa. Hyvä idea tiimiytymiselle voi olla vieraassa ympäristössä. Jokaviikkoinen tapaaminen alkuvaiheessa on suositeltavaa. SOME-kylpyjen avulla voi päästä mukaan uusien työvälineiden käyttöön. Yhteisopettajuuden avulla voi ohjata opiskelijaryhmää ja opettajaa uusien työvälineiden käyttöön. Sopiviin valmennuksiin kannattaa osallistua (esim. syksy 2013 Kiltakoulut-valmennus, Hope-yrittäjyyskasvatusvalmennukset).

Miten järjestetään tuntiresurssit ja ryhmien aikataulut niin, että useampi opettaja voi olla käytettävissä samaan aikaan? 
OSAO ProsessiStars lukuvuosisuunnitelma, siten että kakkoset on ykkösten kanssa yhtä aikaa oppilaitoksessa, jotta voivat tutoroida.

Miten hyödynnetään Kiltakoulut-opettajien verkostoa?
Kerran kuukaudessa järjestetään nettikokous (ACP ), jotta pysytään kuulolla. Hyvässä opettajaverkostossa kaikilla on tunne, että tarvitsee nettitapaamisen.
Kiltakoulut työmaa -suljettu Facebook-ryhmä toimii kehittäjien keskustelufoorumina ja Killanrakentajat Facebook-ryhmä uusien kiltalaisten tukena tämän blogin keskustelualueen lisäksi.

Mitä tarkoittaa etäkollegana olo?

Miettikää, mitä entisiä tekemisiä tai työvälineitä uusien menetelmien käyttö korvaa, jotta ei synny lisätyötä. Mitä enemmän opiskelijoita saadaan käyttämään laitteita, sitä enemmän ideoita hyötykäyttöön on saatavilla. Yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita siitä, miten mobiililaitteita voi hyötykäyttää esim. perehdytysvideoiden tekemisessä.

Kriisitilanteista selviytyminen
Tilanne tulehtuu useinkin vaivihkaa. Asiaan auttaa mahdollisimman pian koko tiimin esimiehen kanssa käymä avoin keskustelu ja etenemisestä sopiminen. Kissa pöydälle.

Entä kun koko osaston opettajat eivät ole yhtä innoissaan alkuun?

Kiltakoulujen keinoilla, jotka ovat lähempänä tämän päivän nuorisoa (some ja mobiili) ja oppiminen tapahtuu enemmän työelämän tavoin, tavoitellaan parempia tuloksia. Koko opettajatiimi saadaan mukaan, jos kaikki kokevat, että tulokset paranevat. Muutosvastarinta johtuu siitä, että ollaan tyytyväisiä nykytilaan ja ei haluta nähdä uusien välineiden oppimisen vaivaa.

Jos opettajilla on tarve ja halu tehdä yhdessä töitä tiimissä, työtaakka vähenee. Opettajatiimi toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa ryhmä, jossa on erilaisia vaiheita. Opettajatiimillä pitää olla suunnitteluajan lisäksi keskusteluaikaa. Valmentajan rooli voi olla palkitseva, mutta myös tiedon jakajaa raskaampi.
Kannattaa pyrkiä pääsemään vähintäänkin tilanteeseen, jossa kukaan ei aktiivisesti vastusta toisten kokeilua. Vähitellen alussa vastustavatkin saattavat tempautua mukaan toimintaan. Pakottamalla ei synny kiltamaista toimintaa.


.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti