Vertais- ja tiimioppiminen

Tiimi- ja vertaisoppimista käytetään Kiltakouluissa, koska ne muistuttavat työelämän toimintatapoja ja ovat tehokkaampia kuin yksilöoppiminen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot karttuvat opiskelun lomassa. Tiimissä toimiminen, muiden opastaminen ja työyhteisön hiljaisen tiedon siirtäminen ovat tärkeitä työelämätaitoja.

Vertaisoppimisella tarkoitetaan Kiltakouluissa ammattitutorin (pidemmällä opinnoissaan oleva opiskelija) avustamaa oppimista. Ammattitutorilla on opastettaviaan enemmän tietämystä ja osaamista, jota hän siirtää opastettaville vaiheittain työn edetessä. Toisten opettaminen syventää ammattitutorin omaakin ammattitaitoa, koska opastaessaan hän joutuu jäsentämään omaa osaamistaan.

Tiimioppimisessa kaikki auttavat toisiaan ja ovat tasavertaisia keskenään. Kaikki ovat samalla viivalla, jakavat ja saavat yhteistä tietoa. Tiimillä on valta ja vastuu tehtävistä suoriutumisesta. Tiimioppiminen voi olla toimiva tapa saada vähemmän itseohjautuvat opiskelijat imaistumaan mukaan tekemisen meininkiin. Opettaja keskittyy tiimien tiiviiseen ohjaamiseen ja auttaa tiimityötaitojen kehittymisessä. Konfliktien ja ristiriitatilanteiden ratkominen ovat olennainen osa tiimioppimista.Case Keikkailu / Salon seudun ammattiopisto
http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/p/tiimioppiminen.html

Case Pintakilta / Ammattiopisto Tavastia
Vertaisoppimisen käyttö perustuu ryhmätyöskentelyyn ja erilaisten pienryhmien käyttöön opetuksessa. Oppimisympäristö luodaan työelämän tilannetta vastaavaksi, joten ammattitutoropiskelija toimii työtätekevän työnjohtajan roolissa vastuineen ja ryhmän muut opiskelijat ovat työn suorittajan roolissa.
* Mikä on oman ammattialasi toimintatapa?
* Miten vertais- ja tiimioppimisen soveltaminen voi tukea tulevien ammattilaisten tiimityö- ja työelämätaitoja omissa 2020-, 2030- jne. lukujen työyhteisöissä?

Vertaisoppimisessa eri vaiheissa olevat oppijat aktivoidaan toimimaan keskenään.Opettajan ohjauksessa tehdään ensin suuremmat linjaukset, ammatillinen ohjaaja toimii työnjohtajana ja ammattitutorit toimivat lähes itsenäisinä tiimiensä johtajina vastuineen. Ryhmän muut opiskelijat ovat työn suorittajan roolissa, mutta toimivat tasavertaisesti tiimissä.

Opettajan läsnäolo on aina tarpeen: opettaja ohjaa toimijoita ja hienosäätää toimintaa.

Reflektion tulee olla kahdensuuntaista oppijoiden (myös opettajan) välillä, jolloin ammattitutorin rooli korostuu. Ammattitutor on tärkeä linkki kahdensuuntaisesa reflektiossa: nuoremmat opiskelijat keskustelevat helpommin asiota toisen opiskelijan kanssa. Ammattitutor välittää toisinaan tärkeätä informaatiota opettajan suuntaan, yleensä jotain sellaista mitä uudet ykkösluokan opiskelijat eivät uskalla tai kehtaa opettajalle kertoa.

Jotkut opiskelijat pelkäävät liian vastuullista tutor-nimikkeellä tehtävää tehtävää, joten opastaja tai "kymppi" voi olla hyvä nimitys. Vastuunkantajille voi käydä raskaaksi, jos hän saa ryhmässä leiman, että hän aina auttaa muita ja organisoi toiminnan. Tutoreiden motivaatiota pitäisi nostaa ja auttaa heitä näkemään hyöty, jonka omaa tutor-oppimispolkua pitkin kulkeminen tulee.


2 kommenttia:

 1. Olen alkanut petaamaan Omnian Innomerkonomien tiimioppimista sillä, että ryhmä joka nyt on työssäoppimassa tekee top-jaksostaan visuaalisen työn, jonka he ensin esittelevät oman ryhmänsä kesken top-jakson päätteeksi. Ensi vuonna he saavat kertoa uudelle Innoryhmälle töidensä avulla mitä he ovat työssä tehneet, sekä myös reflektoida mitä koulussa oppimaansa he ovat voineet top-jaksolla soveltaa. Ja toki myös toisin päin, jos jotain tulisi ottaa enemmän opinnoissa esille joka hyödyttäisi työelämässä. Opin paikka siis myös opettajalle. Näin he saavat jakaa tietoa toisilleen, opettajille sekä uusille opiskelijoille. Tulemme toivottavasti kaikki viisaammiksi ja uudet opiskelijat saavat heti tietoa käytännön työelämästä sekä kallisarvoisia vinkkejä.

  Uusien opiskelijoiden tultua, olisi tärkeää saada vanhemmista opiskelijoista paikalle opastajia Innon tavoille ja sytyttämään positiivista hehkua tulokkaisiin. Aluksi vanhemmat opiskelijat auttaisivat uudet alkuun, ja myöhemmin heitä voisi kenties myös miksata projekteihin, jos lukujärjestykset sallivat. Tällainen visio minulla on, jännittävää nähdä kuinka lähtee toteutumaan.

  Johanna H

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyviä idetoita! Jäämme odottamaan blogituksia suunnitelmien toteutumisesta, onnistumisen kokemuksista ja myös haastavista tilanteista :)

   Poista