Asiakas- ja projektityöt

Uskalla heittää pallo opiskelijoille!

Asiakas- ja projektityöt ovat hyviä oppimistehtäviä: oikea asiakas ja kokonaisvaltainen projektityö motivoivat suoritumaan työtehtävistä parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Parhaassa tapauksessa - alasta riippumatta - opiskelijat hankkivat asiakastyöt itse. Samalla kertyy osaamista työelämää varten. Opettajan verkostoa voi käyttää vinkkien antamiseen. Ks. Keikkailukirja Verkostotunnistin (s. 16-17).

Projektityöt ovat usein pitkäkestoisia isoja kokonaisuuksia, jolloin niiden valmistelun tekee opettaja tai aiempi opiskelijaryhmä. Projektityöstä vastaa sitä tekevä tiimi toteutuksen suunnittelusta ja aikataulutuksesta lähtien.

Asiakas- ja projektitöiden pitää palvella opiskelua ja olla opetussunnitelman mukaisia. Niiden avulla pitää saavuttaa tutkinnon perusteista löytyviä ammattitaitovaatimuksia. Ne ovat oppimistehtävä, joka reflektoidaan blogiin sopivankokoisissa osissa. Opiskelijat hoitavat asiakas- ja projektityön prosessin alusta loppuun. Opettajan työnä on antaa ohjausta ja palautetta ja tarkkailla aikataulussa pysymistä - varmistaa onnistumisen elämykset.

Opettajalla voi olla suuri houkutus pitää homma näpeissään, mutta antamalla vastuu opiskelijalle saavutetaan syvempää oppimista ja motivaatiota. Toki opettajan pitää pysyä kartalla, eikä opiskelijoita saa jättää yksin. Opettajatiimissä ja opiskelijaryhmässä on oltava hyvät pelisäännöt yhdessä toimimisesta. Aikataulussa pysymistä auttaa, jos tavoitteena on jonkin tapahtuman järjestäminen tai esim. messuille osallistuminen. Projektissa maaliin päässeille opiskelijoille tuo iloa, kun esim. oppilaitosjohtoa käy ihastelemassa aikaansaannoksia.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen asiakastyön tulokseen, hän tekee normaalin mallin mukaan reklamaation, joka käsitellään reklamaatioprosessin mukaisesti. Usein asiakas tarvitsee ohjausta siihen, että opiskelijatyöstäkin voi tehdä reklamaation.
Tutkiva ja ongelmaperusteinen oppiminen(PBL-learning)

- Perusajatuksena on oppimisen rakentaminen oikeiden, todellisuudessa esiintyvien ongelmien ympärille.
- PBL-opetuksen perusteisiin kuuluu pienryhmien ja tiimien käyttäminen.
- Opettajan tulee kannustaa ja ohjata ryhmiä positiiviseen vuorovaikutukseen.OSAO:n puualan opettajan Ville Bräysyn esimerkkikkuvaus
Puutekniikan opetuksessa projektioppiminen on lähes poikkeuksetta käytössä. Opiskelijat valmistavat harjoitus- tai asiakastöitä, ja uusi opetettava sisältö linkittyy tehtäviin töihin. Samalla koko ajan kasvava osuus työstä on aiemmin opitun kertaamista ja kehittämistä. Puualalla keskeinen opetettava sisältö on juuri oman työn organisointi ja työn suunnittelmallisuus. Näitä taitoja opetellaan jo ensimmäisestä harjoitustyöstä lähtien. Merkittävä haaste projektioppimisessa on se, että miten saadaan kohdennettua juuri sopiva haaste kullekin oppijalle. Harjoitustöitä tekemällä se pystytään melko hyvin suunnittelemaan, mutta silloinkin on huomioitava opiskelijan kiinnostuksen kohteet, sopiva vaikeusaste ja riittävä monipuolisuus. Asiakastyöt tuovat ammattimaisuutta työntekoon, ja oikeat työt motivoivat opiskelijoita. Ongelma on kuitenkin se, että opettaja eiaina  pysty varmistamaan, että kaikille on juuri heidän oppimisen kannalta sopivia tilauksia. Pidemmälle ehtinyt opiskelija voi joutua tekemään liian helppoja töitä, ja vastaavasti aloittelevimmille opiskelijoille ei voi antaa liian vaikeita töitä. Yleensä tasapaino löytyy, mutta vähäisiä tunteja ei ole vara tuhlata "turhaan" työhön. Toinen konkreettisempi ongelma on pitkäjänteisyyden puute. Riippuen käytettävissä olevista tunneista, voi yksittäisen työn tekeminen kestää kuukausia. Osalle nuorista tuottaa ongelmia orientoitua niin pitkiin projekteihin. Itse olen projekti- ja ongelmaperusteisen oppimisen kannattaja. Se auttaa hahmottamaan opiskeltavat asiat osana kokonaisuutta, ja mahdollistaa uuden oppimisen ja kertaamisen samaan aikaan. Opettajan haasteena on sopivien haasteiden tarjoaminen.

Onko sinulla vinkkejä, miten opiskelijoita voi motivoida pitkiin projekteihin?

Projektissa tärkeää on aikataulutus. Oman ajan hallinta ja omat tai tiimin tavoitteet. Henkilökohtainen polku pitää saada nivottua niin, että opiskelijoilla on selkeät tavoitteet ja he pystyvät hahmottamaan, miten niihin on päästy. Opettajan tehtävä on huolehtia, että tutkinnon perusteissa olevat ammattitaitovaatimukset saavutetaan ja tarvittaessa auttaa jakamaan aikataulua osatehtäviin.

Projektissa olennaista on se, että vastuu ajanhallinnasta ja usein budjetistakin on opiskelijoilla. Asiakastyö, jonka aikataulutusta ja vaiheiden tekemistä opettaja ohjaa, ei ole projekti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti