Ulos luokkahuoneesta


.. ja usein oppilaitoksen alueelta. Tekeekö joku muu ammattilainen kuin opettaja töitä luokkahuoneessa?

Opiskelija oppii vuorovaikutustaitoja kohdatessaan muita ihmisiä. Työelämään siirtyminen helpottuu, kun ollaan valmiiksi asiakkaiden kanssa tekemisessä. Teorialle tulee lisää tartuntapintaa.

Laajennettu työssäoppiminen voi olla yksi ulos oppilaitoksesta -mallin muoto.

Opiskelijat näkevät maailmaa myös muiden opiskelijoiden blogeista ja keskusteluryhmistä.

Esimerkkejä

Ulos luokkahuoneesta (Helinä ja Esko) 15.4.2013

Matkailuun liittyy tiedonhankinta ja suunnitelmien laadinta, joten toimistomainen luokkahuone toimisi perinteistä luokkaa paremmin.


CASE 1: Kulttuurikohteisiin tutustuminen – ryhmätyö syyskuussa 2012

Tässä projektitehtävässä matkailupalvelujen tuottaja – opiskelijat ja matkailuvirkailijaopiskelijat tutustuivat Hämeenlinnan seudun kulttuurikohteisiin ja harjoittelivat tieto- ja viestintäteknisten laitteiden sekä sosiaalisen median sovellusten käyttöä. Keskeinen projektin tavoite oli ottaa käyttöön Matkailukillan tavoitteiden mukaisia työtapoja, kuten vertais- ja projektioppimista.

Työvaiheet

Ennakkotehtävä


·       opiskelijat perustavat itselleen Google-tilin https://accounts.google.com ja oman blogin www.blogger.com

·       opiskelijat tutustuvat Prezi-ohjelmaan katsomalla esittelyvideon http://prezi.com/

ja Prezi-esityksiä sekä kommentoivat niitä blogissaan

·       opiskelijat voivat halutessaan asentaa matkapuhelimeensa tai tablet-laitteeseensa blogger-sovelluksen (Play-kauppa, App-store, Nokia-kauppa)

·       opiskelija huolehtii siitä, että oma puhelin on tiistaina ladattu ja siinä on tilaa kuva- ja videotiedostoille

Tiistaina 4.9.2012

·       työnjako ryhmässä: projektisihteeri (bloggaaja), projektipäällikkö, Prezi-toimittaja, muut projektityöntekijät

·       haastatteluajan sopiminen ja videoinneista/kuvauksista sopiminen

Tiistaina 11.9.2012

·       kohteeseen tutustuminen internetissä, liikeidean sisäistäminen, tutustumiskäynnin ja haastattelun suunnittelu

·       Prezi-ohjelmaan tutustuminen, käytön harjoittelu

·       kohteen edustajan haastattelu ja kohteeseen tutustuminen paikan päällä

(11.30–14.00)

o   haastattelun videointi

o   ympäristön, palvelujen, toimintojen videointi ja kuvaaminen

o   muistiinpanojen tekeminen

o   blogiin kirjoittamista

Tiistaina 18.9.2012

·       kulttuurikohteen esittelyn valmistelu

o    kuvien muokkausta

o    videon editointia (max. pituus 5 minuuttia)

o    Prezi-esityksen rakentaminen (max. pituus 5 minuuttia)

o    blogiin kirjoittamista

o    esittelyn työnjaon sopiminen

Tiistaina 25.9.2012

·       esitykset: video+Prezi (aikaa 15 minuuttia/ryhmä)

CASE 2: Harjoitus: Hämeenlinna maailmankartalle

Opiskelijaryhmän tehtävänä on tuottaa Hämeenlinnan kaupungin mainosvideo.

Opiskelijaryhmän kokoonpanot: jokaisessa ryhmässä (4-5/ryhmä) on ainakin yksi opiskelija, joka on tottunut tietotekniikan käyttäjä.

 Videon pituus on 1 - 2 minuuttia.

 Jokainen ryhmän jäsen esiintyy videolla. Video julkaistaan Youtubessa.

Esittelyvideon teon vaiheet:

1.     Järjestäytymiskokous/suunnittelupalaveri:

-        työryhmä opettelee tuntemaan toisensa

-        työryhmä tutustuu perusteellisesti tehtävään ja annettuun materiaaliin

-        työnjako: ohjaaja (vastaa ryhmän toiminnasta), kuvaaja, äänittäjä, kuvaussihteeri (alkaa tehdä välittömästi muistiinpanoja), näyttelijä (tarvittaessa työtehtäviä yhdistellään)

-        mille kohderyhmälle/kohderyhmille elokuva on suunnattu?

-        mitä halutaan kertoa? Millainen kuva halutaan Hämeenlinnasta antaa?

-        mikä on elokuvan teema?

-        minkälaisessa elokuvassa teema ilmenisi? Ketkä ovat tarinan henkilöt?

-        työvälineisiin tutustuminen koko ryhmän kanssa ja oman työryhmän kesken (iPodeilla ja iPadilla kuvaaminen ja äänittäminen, iMovien käyttö)

2.     Juoni

-        työryhmä kehittelee tarinan juonen: tarinan alku – keskikohta – huippukohta – loppu

-        juoni kuljettaa tarinaa eteenpäin

-        juoni on tapa, jolla tarina kerrotaan

3.     Käsikirjoitus

 -        käsikirjoitus on suunnitelma siitä, miten tarinan eri käänteet kuvataan. Käsikirjoitukseen kirjoitetaan, mitä kukin roolihenkilö sanoo (vuorosanat) ja mitä toimintaa kuvataan. Mitä kuvassa tapahtuu? Mitä ääntä kuuluu? Käsikirjoitukseen kirjoitetut kohtaukset numeroidaan.

-        käsikirjoituksesta voidaan tehdä myös kuvakäsikirjoitus, johon on piirtämällä hahmoteltu tarkemmin kuvattavien kuvien kokoa ja sisältöä. Kuvakäsikirjoitus helpottaa kuvausta ja leikkaamista. Yleensä kuvat piirretään vasemmalle ja lyhyt kirjallinen selvitys oikealle. Kuvien ei tarvitse olla hyvin piirrettyjä, tikku-ukkomallikin käy.

4.     Kuvaukset käsikirjoituksen pohjalta

-        kuvauspaikkojen valinta ja kuvauspaikkoihin siirtyminen

-        kuvaukset

5.     Elokuvan työstäminen

-        editointi

-        puheosuuksien nauhoittaminen

-        musiikin lisääminen

CASE 3: Tutustumiset matkailuelinkeinoon lukuvuonna

Tutustumisten toteutus

-        opiskelijat tutustuvat kohteeseen etukäteen internetissä

-        opiskelijat suunnittelevat kysymykset, jotka esitetään kohteessa

-        tutustumiskäynnillä ja kysymyksillä on usein teema, joka liittyy sillä hetkellä opiskeltaviin aiheisiin

-        tutustumiskäynnille otetaan aina mukaan riittävä määrä tallennusvälineitä, esim. iPad, iPod, usein myös opiskelijan älypuhelin tai kamera

-        tutustumiskäynnillä opiskelijat kirjaavat ylös saamansa tiedot paperille tai iPadille

-        tutustumiskäynnillä taltioidaan tilanteita ja kohteita still-kuvina, videoina ja äänitallenteina. Tallennukseen pyydetään aina lupa etukäteen.

-        tutustumiskäynnin jälkeen IPadeilla olevat kuvat tallennetaan niitä varten käyttöön otettuihin kuvapankkeihin, jotta ne ovat kaikkien ryhmän opiskelijoiden käytössä. Samoin muilla välineillä otetut kuvat pyritään tallentamaan yhteiseen käyttöön heti tutustumiskäynnin jälkeen tai sen aikana.

-        ajan salliessa laaditaan kuva-, video- ja äänitallenteista erilaisia esityksiä, mm. Prezi, kuvagalleria, blogi tms.

-        tutustumiskäynnin jälkeen käydään läpi yhdessä läpi vierailun anti varmistaen, että kaikki saavat vastaukset ennakkoon asetettuihin kysymyksiin.

Matkailukillan tutustumiskohteita 2012–2013

-        Hämeenlinnan seudun kulttuuri-, luonto- ja muut nähtävyyskohteet, majoitusliikkeet, kartanot, matkailuorganisaatiot, ohjelmapalveluyritykset

-        Himos, Tampere, Saarenmaa, Pudasjärvi, Itä-Suomi, Porvoo, Valkeakoski, Helsinki, Eerikkilän urheiluopisto

-        tapahtumat, mm. Matka 2013 – messut, Koulu Goes Global, Sähköisen matkailumarkkinoinnin koulutus,

-        aktiviteetteihin tutustuminen, mm. sukellus ja ratsastus

CASE 4: Työskentely aidoissa työelämätilanteissa lähiopiskelujaksojen aikana

Esimerkkejä vuosilta 2012–2013:

 -        opiskelijaryhmä suunnitteli ja toteutti lapsiryhmille elämyksiä satupolku-teemalla erilaisissa toimintaympäristöissä, mm. päiväkodeissa ja luonnossa

-        opiskelijaryhmä suunnitteli ja toteutti vanhuksille hyvinvointi- ja viriketoimintaa palvelukodeissa

-        opiskelijaryhmä suunnitteli ja toteutti ohjelmapalveluja itse valitsemalleen kohderyhmälle ja itse valitsemallaan teemalla, mm. hyvinvointi

-        opiskelijaryhmä toimi oppaina Syve -päivillä Hämeenlinnassa busseissa ja Verkatehtaalla

-        opiskelijaryhmä suunnittelee Oulun seudun ammattiopiston matkailuopiskelijoiden tutustumismatkan Hämeeseen ja toimii vieraiden oppaina Hämeenlinnassa

-        opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa muille oppilaitoksen opiskelijaryhmille ja ulkomaisille vieraille

-        opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa ohjelma- ja ruokapalveluja oppilaitoksen Elämyskodassa

-        opiskelijaryhmä toimii oppaina Hämeen Mafia – yritystapahtumassa yhteistyössä Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti