Kiltakoulujen orientoiva jakso

Orientoivalla jaksolla luodaan perusteet kiltamaiselle opiskelulle. Ryhmäytyminen, ryhmän pelisääntöjen luominen, yrittäjämäisen asenteen luominen, lähtötason ja oppimistyylien kartoittaminen sekä vertais- ja tiimioppimiseen orientoituminen ovat keskiössä. Ammattitutorit ovat keskeisessä osassa orientoivalla jaksolla.

Ryhmäytyminen sekä vertais- ja tiimioppimiseen orientoituminen onnistuu, kun
* heti toisena päivänä laitetaan haalarit tai muu työasu päälle ja ryhdytään tekemään sopivan haastavia pienryhmätehtäviä. Jokaisella ryhmällä on oma ammattitutor (2. tai 3. vuosikurssin opiskelija).
* ryhmässä on ammattialan mukainen tekemisen meininki, joka tuottaa onnistumisen elämyksiä
* tehdään ryhmänä ammattialan ulkopuolisia asioita, joista opettaja on innostunut: Pintakillassa on vedetty itsesuojelukoulutus

Tulossa myöhemmin: video pienryhmätekemistä tutorin ohjauksessa

Suljettu Facebook-ryhmä lähiopetuksessa tapahtuvan ryhmänohjaamisen jatkeeksi kannattaa ottaa mukaan heti alusta. Siellä pätevät samat säännöt ja hyvät tavat kuin oppilaitoksen tiloissakin.
Suosittelemme myös killan omaa Facebook-sivua, jota opiskelijoiden ystävät voivat seurata ja joka toimii hyvänä markkinointikanavana tuleville opiskelijoille.
Esimerkki: http://www.facebook.com/#!/groups/182972795168686/

Huom! Jos kukaan opiskelijaryhmästä ei ole Facebookissa vaan viettää vapaa-aikaansa jossakin muussa sosiaalisen median palvelussa, ryhmän toiminta kannattaa luoda ko. palveluun.

Ryhmän pelisäännöt voi luoda vaikkapa seuraavalla tavalla:
* opettaja on isossa roolissa sääntöjä tehtäessä, vaikka opiskelijat pääsevät vaikuttamaan
* koulun järjestyssäännöt luetaan ääneen ja laajennetaan ne ryhmän omiksi pelisäännöiksi keskustellen (n. 2 h ekojen päivien aikana)
* jätetään säätövara
* jos tulee pulmatilanteita, sääntöihin palataan ja niitä tarkistetaan ja täsmennetään tarvittaessa
* jos sujuu hyvin, sääntöjä voi löyhentää, mutta tarpeen vaatiessa tiukennetaan

* osa pelisääntöjä on se, mitkä tehtävät pitää suorittaa missäkin opintojen vaiheessa


Yrittäjämäisen asenteen luominen
Toimitaan kuten oltaisiin oikeasti työmaalla.

Aletaan heti toimia ammattialan mukaisen - esim. korjaamon - prosessin mukaisesti.
Opiskelija voi tuoda omia töitä, kun on näyttänyt oppilaitokselle tehtävillä asiakastöillä osaamisensa.
Aikatauluja, hintoja, työsuorituksen hintaa aletaan korostaa mahdollisimman paljon. (Asentaja seisoo, hinta 3 eur/min).
"Tehdääs urakka loppuun, meni vartti yli, mutta saatte perjantaina ylityöt vapaaksi."

Yritysvierailu heti opintojen alussa (= n. 3. tai 4. viikko), jossa nähdään oikea työpaikka ja voidaan korjata työsalin toimintaprosessia kohti oikaa työympäristöä


Lähtötason kartoittaminen
Aloitetaan oppilaiden osaamisen arvioiminen heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kannattaa jättää oppilaiden todistusten ja paperien tutkiminen muutaman viikon päähän aloituksesta, sillä monesti kinesteettisesti oppijat voivat alkaa loistamaan kädentaitoja vaativilla aloilla. Opiskelijan motivaatio ratkaisee alussa enemmän kuin osaaminen. Jos motivaatio opiskeluun on kohdallaan, osaaminen tulee kyllä perässä varmasti.


Oppimistyylien kartoittaminen
Jouluun mennessä voi yrittää päästä kartalle oppimistyylien kanssa.
Tvt- ja some -käyttötaidot tulevat kartoitetuksi ihan alussa, kun blogit luodaan. Asentajakillassa on tähän käytettäviä tvt-tunteja ensimmäisessä jaksossa. Vertaisoppimisella päästään myös somen opettamisessa hyviin tuloksiin.


Ammattitutorien valmennus
Ykkösluokkalaiset näkevät ammattitutorin mallin, joten varsinainen valmennus pitää tehdä vain ensimmäisellä kerralla. Siksipä se kannattaa tehdä hyvin.

Sosiaaliset isoveli- ja -sisko -tyypit saavat mahdollisuuden päästä ammattitutoriksi. Opiskelijalta kysytään, haluaako hän ottaa vastaan valkoiset haalarit (tai muu ammattitutorin tunnus) ja toimia ammattitutorina.
Annetaan ohjeita:
* Miten pitää käyttäytyä uusien ykkösten kanssa.
Tutoreille annetaan vaikeampia tehpiviä ja oma vastuualue, esim.tietyn työkaluhyllyn järjestäminen ja työkalujen huolto ko. hyllystä. Oppilas voi tarvittaessa ehdottaa henkilökunnalla mitä uusia työkaluja tai varaosia pitää hankkia.
Tarvittaessa tutor vaihdetaan.
Vastuu ja valta pitää olla suhteessa toisiinsa, kumpikaan osa-alue ei voi olla toista suurempi.


Blogittamisen aloittaminen

Tähän tulee ohje blogittamiseen liittyvästä oppimaan oppimisen ohjaamisesta

Ote Heinosen Mikan blogista:
Niihän siinä kävi.......Että vuodenvaihde oli aika hektistä aikaa ja kirjoittaminen jäi. Ja joka sunnuntai ilta koki huonoa omaatuntoa kun ei saannut kirjoitettua. Ja kun tänään pääsin tekemmään jaksoarviointia ja aloin selata opiskelijoiden kanssa heidän blogejaan huomasi, että hekään eivät pääosittain olleet saannet aikaseksi tekstejä. Tässä kertauksenomaisesti muutama SOME ympäristöön liittyvä huomio, eli

1. Kun aloitat kirjoittamaan niin pidä huoli, että kerkiät käymään kirjoittamassa säännöllisesti pohjalle niitä asioita mitä olet luvannut kirjoittaa.

2. Käy säännöllisesti seuraamassa mitä opiskeljat kirjoittavat ja kommentoi niitä.

3. Älä tee kuitenkaan edellisestä itsellesi riippaa niin, että olet koko ajan blogissa vaan käy säännöllisesti esim. kerran viikossa kommentoimassa tekstejä.

4. Varaa aikaa opiskelijoille blogata. Valvo myös, että varattuna aikana tehdään sitä mitä on sovittu tehtäväksi.

5. Kannusta opiskelijoita tekemään omaa osaamista näkyväksi. Olemme tammikuun ja helmikuun aikana huoltaneet koulun sorveja ja näiden töiden työselostukset kelpavat esim näytteeksi kesätyöpaikkoihin ja työssäoppimispaikkoihin.

6. Älä kuvittele blogaamisen menevän muiden töiden lomassa vaan varaa sille oma aika!

Siinä muutama huomio mitä kannattaa pitää mielessä kun alkaa käyttää SOME:a oppimisympäristönä. Paljon olemme saanneet aikaseksi hiljaisena aikana (blogista). Kuvia eri työvaiheista on otettu paljon ja nyt odotankin sitä, että työselostuksia alkaa tulemaan alustalle!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti