Opintojen yksilöllistäminen ja oppimistyylit

Ammatilliseen koulutukseen valikoituu enimmäkseen kinesteettisiä eli tekemällä parhaiten oppivia ihmisiä. Siksi teoriaopetuksen pääpaino on hyvä olla tekemisessä ja teorian kytkemisessä käytännön ammattitaitoon. Visualistista ja auditiivista eli näkemällä ja kuulemalla oppimista ei silti pidä unohtaa. Valokuvia, videoita, puhetta ja tekstiä kannattaa hyödyntää blogeissa ja ohjeistuksissa sekä opintoihin liittyvissä keskusteluissa.

Opintoihin motivoitumisessa auttaa, kun jokaiselle tarjotaan ensin onnistumisen elämyksiä, vaikka ne poikkeaisivat opetussuunnitelmasta. Positiivinen kierteen aikaansaaminen nostaa kaikkien suoritustasoa: olet enemmän kuin luulitkaan.

Kiltakoulumaisessa toiminnassa on helppo rakentaa jokaiselle opiskelijalle sopivan kokoisia haasteita (Vygotsky: lähikehityksen vyöhyke). Samoin on mahdollista rakentaa opiskelijalle yksilöllinen opintopolku ja ohjata sitä.

Työssäoppimiseen voi rakentaa omia polkuja ammatillisena valinnaisena. Blogien, reaaliaikaisten videoyhteyksien ym. välineiden avulla työssäoppimsen ohjaaja voi seurata ja ohjata oppimista työpaikkaohjaajan tukena. Osastojen välinen opiskelijavaihto on helpompi järjestää ja ohjata netissä ja mobiililaitteessa kulkevan ohjauksen avulla.

Vertaistutorit antavat taidollisia ja menetelmällisiä ohjeita. Opettaja mitoittaa sitä, minkälaisia tehtäviä kullekin opiskelijalle ja ammattitutorille annetaan.

Yksilöllistämisen edellytys on, että opettaja hyväksyy erilaisia keskeneräisyyksiä. Jos opettaja ymmärtää, mistä keskeneräisyys johtuu, hän voi ohjauksella vaikuttaa asiaan. Opettajan pitää uskoa opiskelijoihinsa. Opiskelija saa yrittää riittävän monta kertaa. Aloittelijan kanssa rima on matalammalla kuin edistyneempien kanssa. Opiskelijan tekemisen arvioinnin perusteena toimivat tutkinnon perusteet - ei pärstäkerroin.

Kiltatoiminnan pitkän ajan tavoitteena voisi olla aikuiskoulutuksen integrointi nuorisokoulutukseen esim. siten, että työstään lomautetut voisivat tulla täydennyskouluttautumaan suorittamalla ammattitutkinnon osan ja samalla tuoda osaamista ja työelämän näkemystä oppilaitokseen sekä hyödyntää oppilaitoksen verkostoa työllistymisessään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti