Some-välineet

Opettajatiimin wikin sisältöesimerkki (22.12.2014)

Opettajatiimin wikin hyväksi todettu rakenne on:

  1. Killan tutkintojen ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit tutkinnoittain
  2. Aineisto, jonka avulla ammattitaidon hankkimiseen liittyviä työtehtäviä voi suorittaa ja niihin liittyvää teoriaa (ml. yhteiset tutkinnon osat) omaksua.
  3. Linkit opiskelijoiden henkilökohtaisiin blogeihin
  4. Lisätietoa killasta ja sen toiminnasta sekä Kiltakoulut-verkostosta
  5. Opettajatiimin yhteystiedot (sähköpostit, puhelimet, Facebook, blogit, Skype jne.)
  6. Alan linkkikokoelma
Kun kilta toimii useassa eri oppilaitoksessa, on selkeintä perustaa jokaiselle oppilaitokselle oma wiki-alusta ja linkittää soveltuvia ohjeita ristiin. Tällöin kukaan ei pääse vahingossa tuhoamaan toisen tuottamaa aineistoa, mutta aineistot ovat alan toimijoiden käytettävissä.

Yhteisiksi aineistoiksi soveltuvat usein laiteriippumattomat perustyöt ja muut työskentelypaikasta riippumaton aineisto.


Pidempi kuvaus OPH:n Hyvät käytännöt -palvelussa:  

Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden käyttö opetuksessa - Kiltakoulujen malli

(päivitetty 7.5.2014)

Alkuperäinen (vanha kuvaus):

Opettajien wiki

Opettajien wikiin tulee kaikki ennen paperilla jaettu aineisto sekä linkit tarpeellisiin nettiosoitteisiin.

Wikiin kannattaa linkittää myös oppilaitoksen intrassa olevat lukujärjestykset ja muut aineistot. Joillakin aloilla opiskelijat käyttävät  valmistajien, laitetoimittajien tms. avoimia ja/tai suljettuja aineistoja. Linkit niihin varmistavat opiskelijan sujuvan työskentelyn.

Tehtävänantoja ja ohjeistuksia annetaan lähiopetuksessa myös suullisesti ja paperilla.

Opiskelijoiden blogien seuraamisen helpottamiseksi ne kannattaa linkittää wikiin. Keikkailijoilla on mainio linkitys, jossa ylimmäiseksi nousee viimeksi päivitetty blogi. Tämä myös kannustaa opiskelijoita päivittämään blogejaan ahkerasti.

Opiskelijan blogi

Opiskelija pitää henkilökohtaista blogia koko opintojensa ajan. Hän selostaa, raportoi ja reflektoi blogissa opintojensa yhteydessä tekemänsä ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen tähtäävät oppimistehtävänsä. Opettajan tehtävä on ohjeistaa sekä oppimistehtävän suorittaminen että blogiin raportoimisen näkökulma. Kirjoittaminen ei enää ole ainoa tapa toteuttaa selostusta, raportointia ja reflektointia vaan siinä voi käyttää uusia työkaluja: kuvat, videot, sanelut, sarjakuvat, sähköiset esitysohjelmat,  posterit ja käsitekartat jne.

Opettaja näkee blogeja lukiessaan, mitä ja miten opiskelija on aiheesta ymmärtänyt. Hän voi kommentoida blogia nettiin, mutta jos hän näkee ryhmää päivittäin, suullinen kommentointi on tehokkaampaa. Sekä kirjallinen  että suullinen palaute on ohjaavaa ja kannustavaa.

Blogin ulkoasu on opiskelijan oma valinta - toki opettajan tehtävä on vaatia hyven tapojen ja hyvän maun noudattamista.  

Työssäoppimisjaksoilla on huomioitava, että yritysten ja asiakkaiden salassa pidettävät asiat eivät vuoda nettiin. Tämä on myös erinomainen harjoitus ammattitaitoon liittyvästä vaitiolovelvollisuudesta. Tässä vaiheessa moni työnantaja ei vielä ymmärrä, mitä opettaja ja opiskelija kysyvät, kun he kysyvät lupaa julkaista kuvaa ja tekstiä työssäoppimispaikalta netissä. Siksi on oltava äärimmäisen varovainen sen suhteen,  minkälaisia asioita avoimessa blogissa raportoidaan. 
Tähän aiheeseen panostamme lukuvuoden 2013-14 aikana.

Facebook ryhmänohjauksen jatkeena

Hyvin toimiva ryhmä toimii hyvin myös verkossa. Opettajan tehtävä on ohjeistaa netissä melko reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen  tottunut sukupolvi ammatilliseen hyvään käyttäytymiseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen ryhmän palstalla.
Keikkailijoiden toimintamalli Facebook-ryhmänohjauksesta löytyy täältä:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti