Opettaja-opiskelija vuorovaikutus

Vastavuoroinen kunnioitus ja yhdenvertaisuus ovat Kiltakouluissa erittäin keskeisiä asioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opiskelijat jätettäisiin ilman sääntöjen ja hyvien tapojen sekä turvallisten työskentelytapojen noudattamisen tuomaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta opinnoissaan. Opettajan pelisilmän tukena asiaa helpotetaan järjestämällä yhdelle ryhmälle mahdollisimman paljon aikaa oman ryhmänohjaajansa opetuksessa. Opiskelijat otetaan mukaan tekemään ryhmän pelisääntöjä, jolloin he sitoutuvat niihin. Opettaja ja ryhmä oppivat tuntemaan toisensa, mikä helpottaa vuorovaikutusta ja välittömän ilmapiirin luomista. Konflikteja ei pelätä, vaan ristiriitatilanteet ratkotaan avoimesti ja rakentavasti heti niiden synnyttyä.

Kiltakouluissa toimitaan kuten hyvässä työyhteisössä: opettajalla on kokemuksensa myötä enemmän osaamista kuin opiskelijalla, joka aloisttaa kasvunsa kohti yhtä osaavaa kollegaa. Opettaja ja opiskelija arvostavat toisiaan vastavuoroisesti nykyaikaisen työyhteisön tavoin.

Opettajalla on vastuu toimintojen alulle sysäämisestä, mutta positiivinen - kuten negatiivinenkin - toimintakulttuuri alkaa pian ruokkia itse itseään, kun opiskelijat ovat oppineet talon tavoille. Ensimmäiset Kiltakoulu-vuodet ovat siten ratkaisevia tulevan toiminnan muodostamisessa. Esimerkin voima on suuri: opettajan on oltava valmis tekemään itsekin kaiken, mitä opiskelijoilta vaatii tekemättä kuitenkaan asoita opiskelijan puolesta. Valmentajana toimiminen ja vanhemman ammattilaisen esimerkin antaminen kuvaavat Kiltakoulut-opettajia.

Opiskelijalla on oltava tilaa omaan tekemiseen ja ajatteluun. Lisäksi hyvään oppimiseen tarvitaan ryhmä, jossa on hyvä ja turvallinen olo. Kiltakouluissa virheiden tekemistä pidetään suurimpana mahdollisuutena oppia. Tapa korjata virhe opetetaan virheen sattuessa kaikille. On hyvä tehdä virheitä opiskeluaikana, jotta työelämään siirryttyään on kokemusta mahdollisuuksien rajoista. Varman päälle ottamista hyvin harvan opiskelijan pitää erikseen harjoitella.

Yrittäjämäinen asenne oppimiseen ja opiskeluun antavat hyviä eväitä tulevaan työskentelyyn: vastuuta ja haasteita annettaan ja luodaan mahdollisuus oppia aikatauluttamaan omaa tekemistään. Moni opiskelija on valmistuttuaan alansa ainoana edustajana työpaikallaan, mutta sisäisen yrittäjän ominaisuuksista ja asiakaspalvelutaidoista ei ole haittaa muillekaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti